Ένα κόκκινο αυγό, τσούγκρισε με ένα άλλο. Πάσχα, Κυρίου Πάσχα! Ένα κερί φώτισε με τη φλόγα του τη νύχτα, έσκυψε και άναψε ένα άλλο κερί. – Πάσχα Κυρίου Πάσχα!