Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά: Για να μην μπερδευόμαστε και γιατί κανένας δεν έχει καιρό και όρεξη για μέτρημα- για φέτος τουλάχιστον στην Ελλάδα, ξεχάστε τις 4 εποχές του χρόνου, κυρίες μου. Οι εποχές απλοποιήθηκαν και είναι δύο: