Καμιά φορά, είναι καλύτερα να ξεκινάμε από τα απλά. Να κοιτάμε πίσω, να γυρνάμε στις ρίζες μας, να σεβόμαστε την κληρονομιά μας, να θυμόμαστε ότι η ζωή μας μπορεί κάποτε να ήταν πολύ πιο απλή, αλλά ίσως πιο ευτυχισμένη. Μόνο έχοντας αυτό κατά νου, μπορούμε να ευελπιστούμε όλοι και όλες μας σε ένα καλύτερο μέλλον.