Κριός

Ανάδρομη πορεία του Κρόνου ξεκινά από τις 14/3 στον 9ο ηλιακό σου οίκο, θα περάσει κι από τις τελευταίες μοίρες του 8ου σου, ανάδρομος γαρ, και ξανά προς τη δόξα θα τραβήξει