Πάσχα 2015

Χριστός Ανέστη!

Red is for the blood He gave

Green is for the grass He made

Yellow is for the sun so bright

Orange is for the edge of night

Καλό Πάσχα.

Αφού υπάρχει το Πάσχα, υπάρχει και Ελπίδα.

ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι