Σύμφωνα με το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, πρωτοπόρος είναι “αυτός που πηγαίνει πριν από όλους ώστε να προετοιμάσει ή να ανοίξει τον δρόμο ώστε οι άλλοι να ακολουθήσουν,” αναπτύσσοντας ή ακολουθώντας πρώτος μια νέα μέθοδο, ένα νέο πεδίο γνώσης ή μια νέα δραστηριότητα.