Οι γυναίκες όταν είναι μαζί και αποφασισμένες να βοηθήσουν η μια την άλλη, είναι ικανές να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό πιστεύει η νέα πρωτότυπη διαδικτυακή κοινότητα Femally και έχει ήδη ξεκινήσει να το αποδεικνύει στην πράξη.