Όσο all time classic και αγαπημένα είναι τα LBD’s τον χειμώνα, το ίδιο αγαπημένα είναι και τα Little White Dresses του καλοκαιριού.