Σήμερα θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Δηλαδή πρώτα θα δούμε μαζί κάποιες φωτογραφίες και μετά θα μιλήσουμε γι αυτές.