Μια διαφορετική Δευτέρα.

Κάποιες φορές είναι δύσκολο να συντονίσεις τον εγκέφαλό σου  με το πληκτρολόγιο που βρίσκεται μπροστά σου.