Tag: SECRET

To βιβλίο S.E.C.R.E.T.

Δεν πρόκειται για καμία σοβαρή λογοτεχνία. Ελαφρύ το λες σαν βιβλίο, αν με ρωτήσετε. Απλή, απλούστατη ιστορία, εντελώς φαντασιακή πλοκή, ή μάλλον πιο σωστά, καθόλου πλοκή. Απλά, κεφάλαια, το ένα μετά το άλλο με τις εμπειρίες της ηρωίδας.

28 Comments Read More...